Byty

Domy

Pozemky
Komerční
Ostatní

Sofistikované služby pro vlastníky

Servis pro bytová družstva a SVJ, správa nemovitostí, správa investic do nemovitostí.

Společnost MIG PARTNER s.r.o. se snaží poskytovat svým klientům všestranné služby. Pro klienty významné starosti jsou pro nás často běžnou rutinou. Naše činnost tak dnes zahrnuje některé sofistikované služby, jež běžně realitní firmy nenabízejí.

Pro bytová družstva zajišťujeme zpracování prohlášení vlastníka a převod jednotek do osobního vlastnictví členů družstva, jak je po nich dnes často požadováno orgány státní správy, například v návaznosti na privatizaci obecních domů. Služba zahrnuje i zaměření všech jednotek, vymezení společných prostor, evidenci vybavení, veškerou agendu s katastrem nemovitostí. Po zpracování prohlášení vlastníka pak pro bytová družstva zajišťujeme právní servis se založením sdružení vlastníků jednotek.

sofistikovane-sluzby-pro-vlastniky.jpg

Pro družstva, sdružení vlastníků jednotek i soukromé vlastníky bytových i nebytových jednotek zajišťujeme správu nemovitostí. Správou se pak myslí technické služby, zajištění oprav a údržby nemovitostí, zajištění úklidu, administrativní služby, vedení účetnictví a evidence, vyúčtování plateb, daňová a právní agenda.

Pro soukromé vlastníky nemovitostí zajišťujeme správu investic. Zejména jde pak o byty a nebytové prostory určené k dlouhodobému pronajímání a generování výnosu. Tuto službu využívají zejména cizinci, kteří zde trvale nebydlí, a obecně investoři, kteří nechtějí být zatěžováni běžnou agendou s bytem spojenou, jsou například aktivní v jiném podnikání. Kromě běžné údržby, administrativních služeb, daňové a právní agendy, zajišťujeme také nájemce daných jednotek, tedy maximální možnou obsazenost a výtěžnost jednotek.

doporučujeme